Author Archives: Ilona Ziętek

Rekrutacja AGH

W dniach 16-27 kwietnia  2018r. odbędzie się rekrutacja  na wyjazdy, które zakończą się do dnia 30 października 2018r.

Stypendium umożliwia wyjazd na trzymiesięczną praktykę zawodową do zagranicznej instytucji, firmy lub placówki naukowo-badawczej której profil jest powiązany z kierunkiem studiów kandydata. Minimalny czas trwania praktyki to dwa miesiące (jeden miesiąc to 30 dni).

Informujemy, że dla praktyk realizowanych w okresie 01.10.2018 31.05.2019r. zostanie ogłoszony nowy termin rekrutacji.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.cirs.pl oraz pisząc na adres ilona.zietek@cirs.pl

Dyżury koordynatora projektu dla studentów w okresie rekrutacji odbywają się we wtorki i piątki od godziny 12:00 do 14:00 w pokoju 0.26 (budynek B8).

Rekrutacja AGH

W dniach 30.11.2017 – 15.12.2017 odbędzie się dodatkowa rekrutacja  na wyjazdy realizowane między 01.01.2018 a 31.05.2018.

Stypendium umożliwia wyjazd na trzymiesięczną praktykę zawodową do zagranicznej instytucji, firmy lub placówki naukowo-badawczej której profil jest powiązany z kierunkiem studiów kandydata. Praktyka musi zostać zrealizowana do 31.05.2018. Minimalny czas trwania praktyki to dwa miesiące (jeden miesiąc to 30 dni).

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.cirs.pl oraz pisząc na adres ilona.porebska@cirs.pl

Dyżury koordynatora projektu dla studentów w okresie rekrutacji odbywają się we czwartki i piątki od godziny 12:00 do 14:00 w pokoju 0.26 (budynek B8).

 

Dodatkowa rekrutacja dla studentów Akademii Górniczo-Hutniczej z Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

W dniach 26.06.2017 – 30.06.2017 odbędzie się dodatkowa rekrutacja  na wyjazdy realizowane między 01.08.2017 a 31.05.2018.

Stypendium umożliwia wyjazd na trzymiesięczną praktykę zawodową do zagranicznej instytucji, firmy lub placówki naukowo-badawczej której profil jest powiązany z kierunkiem studiów kandydata. Praktyka musi zostać zrealizowana do 31.05.2018. Minimalny czas trwania praktyki to dwa miesiące (jeden miesiąc to 30 dni).

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.cirs.pl oraz pisząc na adres ilona.porebska@cirs.pl

Dyżury koordynatora projektu dla studentów w okresie rekrutacji odbywają się we wtorki i czwartki od godziny 12:00 do 14:00 w pokoju 0.26 (budynek B8).

AGH – REKRUTACJA – PROGRAM ERASMUS+ PRAKTYKI 2016/2017

Centrum Innowacyjnego Rozwoju Społeczeństwa (CIRS) koordynuje wyjazdy na praktyki Erasmus+ dla studentów I, II, III stopnia lub jednolitych studiów magisterskich Akademii Górniczo-Hutniczej z Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki.

W dniach 08.05.2017-19.05.2017 odbędzie się rekrutacja  dla praktyk rozpoczynających się między 01.06.2017 – 01.08.2017.

Stypendium umożliwia wyjazd na trzymiesięczną praktykę zawodową do zagranicznej instytucji, firmy lub placówki naukowo-badawczej której profil jest powiązany z kierunkiem studiów kandydata. Praktyka musi zostać zrealizowana do 30.09.2017r. Minimalny czas trwania praktyki to dwa miesiące (jeden miesiąc to 30 dni).

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.cirs.pl oraz pisząc na adres ilona.porebska@cirs.pl

Dyżury koordynatora projektu dla studentów w okresie rekrutacji odbywają się we wtorki od godziny 11.30 do godziny 13.30 i czwartki od godziny 12:00 do 14:00 w pokoju 0.26 (budynek B8).

Dodatkowa rekrutacja dla studentów Akademii Górniczo-Hutniczej z Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

W dniach 6.02.2017-16.02.2016 odbędzie się rekrutacja dla studentów Akademii Górniczo-Hutniczej z Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki dla praktyk rozpoczynających się między 01.03.2017 – 01.08.2017.

Stypendium umożliwia wyjazd na trzymiesięczną praktykę zawodową do zagranicznej instytucji, firmy lub placówki naukowo-badawczej której profil jest powiązany z kierunkiem studiów kandydata. Praktyka musi zostać zrealizowana do 30.09.2017r. Minimalny czas trwania praktyki to dwa miesiące (jeden miesiąc to 30 dni).

Więcej informacji można uzyskać pisząc na adres ilona.porebska@cirs.pl

Dyżury koordynatora projektu dla studentów w okresie rekrutacji odbywają się we wtorki i czwartki od godziny 12:00 do 14:00 w pokoju 0.26 (budynek B8).

Facebook