Nasz zespół

Koordynacja projektów 

 • dr Patrycja Orłowska-Feuer – projekt studenckich praktyk zawodowych Erasmus+ skierowany do wydziałów Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Ilona Porębska – projekt studenckich praktyk zawodowych Erasmus+ skierowany do studentów wydziału Akademii Górniczo-Hutniczej (AGH)

Zarzad Fundacji

 • Maciej Czarnik = prezes zarządu
  e-mail: czarnik@cirs.pl
 • Tomasz Pasek – wiceprezes zarządu

Rada Fundacji:

 • Jakub Bazarnik – przewodniczący
  Absolwent Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie.
 • dr Paweł Sadowski – wiceprzewodniczący
  Doktor biochemii. Stopień doktora uzyskał na Uniwersytecie w Cambridge.
 • dr Przemysław Wajda – wiceprzewodniczący
  Doktor historii. Stopień doktora uzyskał na Uniwersytecie Jagiellońskim.
 • dr Dominik Czaplicki – członek rady (w latach 2006-2009 pełnił funkcję prezesa zarządu, a w Radzie Fundacji od listopada 2009 r.)
  e-mail: czaplicki@cirs.pl
  Stopień doktora uzyskał na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.
  Związany z Centrum od jego powstania. Wieloletni koordynator projektów unijnych. Dzięki jego pracy swoje pierwsze kroki w
  międzynarodowych korporacjach postawiły już dziesiątki studentów. Człowiek angażujący się zarówno w akcje międzynarodowe
  jak i lokalne, wspierający wszystkich którzy mają dobry pomysł i chęci realizowania tego pomysłu.