Program Leonardo da Vinci / Erasmus

Tytuł: Praktyki w ramach programu Erasmus

Koordynator: Patrycja Orłowska-Feuer, Ilona Porębska
Źródło finansowania: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu Erasmus+
Czas trwania: 01.06.2014 – 30.09.2015

Cel i opis projektu:
Celem projketu była organizacja zagranicznych praktyk zawodowych dla studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego z Wydziałów: Biologii i Nauk o Ziemi; Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii; Chemii; Lekarskiego; Farmaceutycznego; Nauk o Zdrowiu oraz Akademii Górniczo-Hutniczej z Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki. Praktyki w ramach programu Erasmus odbyło 111 studentów. Projekt zrealizowany został w Konsorcjum z Uniwersytetem Jagiellońskim i Akademią Górniczo-Hutniczą.


Tytuł: Praktyki w ramach programu Erasmus

Koordynator: Patrycja Orłowska-Feuer, Diana Dąbrowska
Źródło finansowania: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie”
Czas trwania: 01.06.2013 – 30.09.2014

Cel i opis projektu:
Celem projketu była organizacja zagranicznych praktyk zawodowych dla studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego z Wydziałów: Biologii i Nauk o Ziemi; Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii; Chemii; Lekarskiego; Farmaceutycznego oraz Nauk o Zdrowiu. Praktyki w ramach programu Erasmus odbyło 47 studentów. Projekt zrealizowany został w Konsorcjum z Uniwersytetem Jagiellońskim.


Tytuł: Praktyki w ramach programu Erasmus

Koordynator: Patrycja Orłowska, Diana Orłowska
Źródło finansowania: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie”
Czas trwania: 01.06.2012 – 30.09.2013

Cel i opis projektu:
Celem projketu była organizacja zagranicznych praktyk zawodowych dla studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego z Wydziałów: Biologii i Nauk o Ziemi; Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii; Chemii; Lekarskiego; Farmaceutycznego oraz Nauk o Zdrowiu. Praktyki w ramach programu Erasmus odbyło 77 studentów. Projekt zrealizowany został w Konsorcjum z Uniwersytetem Jagiellońskim.


Tytuł: Praktyki w ramach programu Erasmus

Koordynator: Patrycja Orłowska, Diana Orłowska
Źródło finansowania: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie”
Czas trwania: 01.06.2011 – 30.09.2012

Cel i opis projektu:
Celem projketu była organizacja zagranicznych praktyk zawodowych dla studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego z Wydziałów: Biologii i Nauk o Ziemi; Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii oraz Chemii. Praktyki w ramach programu Erasmus odbyło 48 studentów. Projekt zrealizowany został w Konsorcjum z Uniwersytetem Jagiellońskim.


Tytuł: Pierwsze kroki w bioprzemyśle

Koordynacja: Patrycja Orłowska
Źródło finansowania: Narodowa Agencja Programu Leonardo da Vinci
Czas trwania: 01.10.2010 – 31.08.2011

Cel i opis projektu:
Projekt dotyczył organizacji 6-miesięcznych zagranicznych staży zawodowych w dziedzinie nauk biologicznych dla absolwentów krakowskich Uczelni Wyższych. Beneficjentami projektu było 26 osób, które ukończyły studia magisterskie na Uniwersytecie Jagielloński i Akademii Rolniczej. Głównym celem projektu było umożliwienie zdobycia pierwszego doświadczenia laboratoryjnego „świeżym” absolwentom.


Tytuł: Praktyki w ramach programu Erasmus

Koordynator: Patrycja Orłowska
Źródło finansowania: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie”
Czas trwania: 01.06.2010 – 30.09.2011

Cel i opis projektu:
Celem projketu była organizacja zagranicznych praktyk zawodowych dla studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego z Wydziałów: Biologii i Nauk o Ziemi; Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii oraz Chemii. Praktyki w ramach programu Erasmus odbyło 21 studentów. Projekt zrealizowany został w Konsorcjum z Uniwersytetem Jagiellońskim.


Tytuł: Praktyki w ramach programu Erasmus

Koordynator: Patrycja Orłowska i Dominik Czaplicki
Źródło finansowania: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie”
Czas trwania: 01.06.2009 – 30.09.2010

Cel i opis projektu:
Celem projektu była organizacja zagranicznych praktyk zawodowych dla studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego w dwóch dziedzinach nauki: naukach biologicznych (biotechnologia, biologia, biomedycyna, biofizyka) oraz naukach politycznych (politologia, stosunki międzynarodowe). Praktyki w ramach programu Erasmus odbyło 15 studentów. Projekt zrealizowany został w Konsorcjum z Uniwersytetem Jagiellońskim.


Tytuł: Praktyki w ramach programu Erasmus

Koordynator: Patrycja Orłowska i Dominik Czaplicki
Źródło finansowania: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie”
Czas trwania: 01.06.2008 – 30.09.2009

Cel i opis projektu:
Celem projketu była organizacja zagranicznych praktyk zawodowych dla studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego w dwóch dziedzinach nauki: naukach biologicznych (biotechnologia, biologia, biomedycyna, biofizyka) oraz naukach politycznych (politologia, stosunki międzynarodowe). Praktyki w ramach programu Erasmus odbyło 16 studentów. Projekt zrealizowany został w Konsorcjum z Uniwersytetem Jagiellońskim.


Tytuł: Praktyczne zastosowanie osiągnięć naukowych w europejskich laboratoriach biologicznych

Koordynator: Tomasz Pasek, Paulina Marzec, Patrycja Orłowska
Źródło finansowania: Narodowa Agencja Programu Leonardo da Vinci
Czas trwania: 14.06.2007 – 30.11.2007

Cel i opis projektu:
Celem projektu staży było umożliwienie studentom trzeciego i czwartego roku biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego zdobycie doświadczenia zawodowego i nabycie praktycznych umiejętności oraz biegłości w pracy laboratoryjnej zarówno w komercyjnych firmach biotechnologicznych, jak i ośrodkach naukowych związanych z bioprzemysłem oraz prowadzących badania podstawowe z wiązane z diagnostyką medyczną. W projekcie wzięła udział grupa 14 studentów specjalizujących się w takich dziedzinach jak biochemia, biologia komórki i neurobiologia, którzy odbyli 13 tygodniowe staże w Wielkiej Brytanii, Francji, Hiszpanii, Włoszech i Niemczech.


Tytuł:  Europejskie staże dla młodych konserwatorów zabytków

Źródło finansowania: Program Komisji Europejskiej Leonardo da Vinci
Czas trwania: 09.2007-05.2008

Cel i opis projektu:
Proponowany w ramach programu Leonardo da Vinci projekt przewiduje zorganizowanie staży zawodowych w europejskich instytucjach związanych z konserwacją zabytków. Beneficjentami projektu są absolwenci kierunków związanych z konserwacją zabytków.


Tytuł: Praktyczne oblicza biotechnologii i biomedycyny 2

Źródło finansowania: Program Komisji Europejskiej Leonardo da Vinci
Czas trwania: 09.2007-04.2008

Cel i opis projektu:
Proponowany w ramach programu Leonardo da Vinci projekt przewiduje zorganizowanie staży zawodowych w europejskich firmach branży biotechnologicznej i biomedycznej. Beneficjentami projektu będą absolwenci oraz młodzi pracownicy (doktoranci) kierunków związanych z biotechnologią i/lub biomedycyną.


Tytuł: Pomost pomiędzy uczelnią a bioprzemysłem

Koordynacja: Dominik Czaplicki
Źródło finansowania: 
Program Komisji Europejskiej Leonardo da Vinci
Czas trwania: 09.2007-04.2008

Cel i opis projektu:
Projekt ma na celu zorganizowanie staży zawodowych w europejskich firmach z szeroko rozumianego bioprzemysłu. Przy realizacji projektu Fundacja współpracuje w Wydziałem Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.


Tytuł: Praktyczne oblicza biotechnologii i biomedycyny

Koordynacja: Dominik Czaplicki
Źródło finansowania: 
Program Komisji Europejskiej Leonardo da Vinci

Cel i opis projektu:
Proponowany w ramach programu Leonardo da Vinci projekt przewiduje zorganizowanie staży zawodowych w europejskich firmach branży biotechnologicznej i biomedycznej. Beneficjentami projektu będą absolwenci oraz młodzi pracownicy (doktoranci) kierunków związanych z biotechnologią i/lub biomedycyną. Projekt prowadzony był przez Uniwersytet Jagielloński, a Fundacja CIRS była instytucją koordynującą jego realizację.


Tytuł: Kulturowe aspekty w zarządzaniu zasobami ludzkimi opartym na rozwoju pracowników

Źródło finansowania: Program Komisji Europejskiej Leonardo da Vinci
Czas trwania: 09.2006-07.2007

Cel i opis projektu:
Projekt staży zagranicznych „Kulturowe aspekty w zarządzaniu zasobami ludzkimi opartym na rozwoju pracowników” jest kolejnym projektem staży w który zaangażowany jest Fundacja CIRS w ramach programu Leonardo da Vinci, skierowanym do studentów kierunków społecznych. Promotorem projektu jest Uniwersytet Jagielloński.

Celem projektu było umożliwienie zdobycia doświadczenia praktycznego osobom będącym w trakcie kształcenia ukierunkowanego na pracę związaną z zarządzaniem ludźmi i rozwojem pracowników. W projekcie organizowane były piętnastotygodniowe staże w europejskich firmach i organizacjach. Beneficjentami projektu było 55 studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego, studiujących na trzecim, czwartym i piątym roku nauk społecznych. Projekt był prowadzony przez Uniwersytet Jagielloński, natomiast Fundacja była odpowiedzialna za jego realizację.


Tytuł: Innowacje w europejskim przemyśle biotechnologicznym

Koordynacja: Dominik Czaplicki 
Źródło finansowania: 
Program Komisji Europejskiej Leonardo da Vinci

Cel i opis projektu:
Projekt dotyczył zorganizowania czteromiesięcznych staży zawodowych w europejskich firmach branży biotechnologicznej i biomedycznej. Uczestnikami byli absolwenci oraz młodzi pracownicy kierunków związanych z biotechnologią lub biomedycyną. Przy realizacji projektu Fundacja współpracowała z Wydziałem Biotechnologii Uniwersytetu
Jagiellońskiego.


Tytuł: Trener umiejętności społecznych i rozwoju osobistego na rynku europejskim

Koordynacja: Tomasz Pasek
Źródło finansowania: 
Program Komisji Europejskiej Leonardo da Vinci
Czas trwania: 01.2005-07.2005

Cel i opis projektu:
Celem projektu Trener umiejętności społecznych i rozwoju osobistego na rynku europejskim było umożliwienie zdobycia doświadczenia praktycznego osobom będącym w trakcie kształcenia ukierunkowanego na pracę trenerską. Dla zrealizowania tego celu projekt przewidywał organizację 12 staży w europejskich firmach, które zajmują się profesjonalnie prowadzeniem szkoleń.
Beneficjentami projektu byli wybrani studenci kierunków społecznych krakowskich uczelni (psychologia, socjologia, pedagogika). Grupa ta skupiała osoby zainteresowane pracą w zawodzie trenera umiejętności społecznych w firmie lub organizacji szkoleniowej. Beneficjenci, jako osoby uczestniczące już w treningach lub je współprowadzące, posiadali pewne wstępne doświadczenie w pracy trenerskiej.
Poza zdobywaniem doświadczenia poprzez pracę trenera w firmie szkoleniowej, uczestnicy projektu mieli za zadanie czynnie uczestniczyć w życiu codziennym danej firmy. Stażyści brali udział w kontaktach z klientem.