O fundacji

Centrum Innowacyjnego Rozwoju Społeczeństwa powstało w 2003 roku. Statutowym celem działalności CIRS jest wspieranie innowacyjnego rozwoju ogółu społeczeństwa. Ten cel realizujemy poprzez podejmowanie działań z obszarów: edukacji i kultury, nauki, rozwoju przedsiębiorczości oraz wspierania demokracji lokalnej. Podstawą naszej działalności jest nastawienie na współpracę i rozwój.

Przez ponad dziesięć lat działalności fundacja CIRS realizowała projekty we współpracy z partnerami z prawie wszystkich krajów europejskich.
Uczestnicy naszy projektów:
• brali udział w specjalnie dla nich stworzonych programach szkoleniowych,
• odbywali kilkumiesięczne staże zagraniczne,
• angażowali się w realizację inicjatyw wspierających rozwój europejskiej płaszczyzny wymiany doświadczeń, wzmacnianie demokracji lokalnej oraz wolontariat.

Fundacja CIRS otrzymała dofinansowanie na realizowane projekty między innymi z Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Leonardo da Vinci, Programu Erasmus, Programu Erasmus+, Programu Młodzież oraz Fundacji Batorego. Ponadto sponsorami działań fundacji byli lokalni przedsiębiorcy i osoby prywatne.

Aktualnie skupiamy się na działaniach dla studentów, którym przede wszystkim proponujemy zagraniczne praktyki zawodowe w ramach programu Erasmus+.

Zapraszamy do współpracy!
Centrum Innowacyjnego Rozwoju Społeczeństwa