ERASMUS+ 2018/2019

Cel i opis projektu:

W roku akademickim 2018/2019 Centrum Innowacyjnego Rozwoju Społeczeństwa (CIRS) koordynuje wyjazdy na praktyki Erasmus+ dla studentów

Wyższej Szkoły Informatyki i Zarzadzania z siedzibą w Rzeszowie (WSIIZ) oraz Akademii Górniczo-Hutniczej (AGH) z Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki.

Terminy rekrutacji w roku akademickim 2018/2019 dla dwóch uczelni są następujące:

I. 21.10.2019 – 20.11.2019 (wyniki zostaną ogłoszone najpóźniej w przeciągu 30 dni od daty zakończenia rekrutacji)

II. 07.01.2020 – 21.02.2020 (wyniki zostaną ogłoszone najpóźniej w przeciągu 30 dni od daty zakończenia rekrutacji)

III. 01.03.2020 – 30.03.2020 (wyniki zostaną ogłoszone najpóźniej w przeciągu 30 dni od daty zakończenia rekrutacji)

Po terminie zakończenia rekrutacji nie będzie możliwości uzupełnienia/wprowadzania zmian w złożonej dokumentacji.

Więcej informacji na temat rekrutacji oraz zasad organizacji wyjazdów 2018/2019 znajduje się w Regulaminie.

Dokumenty do pobrania:

Kalkulator trwania praktyki (praktyka oznaczona jako SMP)

Formularz rekrutacyjny

Letter of Intent (List Intencyjny)

Karta Studenta Erasmus

Polecany wzór Europass CV

KONTAKT:

Koordynatorem praktyk studenckich jest Ilona Ziętek (ilona.zietek@cirs.pl tel. +48 508 250 592).