Dodatkowa rekrutacja dla studentów Akademii Górniczo-Hutniczej z Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

W dniach 6.02.2017-16.02.2016 odbędzie się rekrutacja dla studentów Akademii Górniczo-Hutniczej z Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki dla praktyk rozpoczynających się między 01.03.2017 – 01.08.2017.

Stypendium umożliwia wyjazd na trzymiesięczną praktykę zawodową do zagranicznej instytucji, firmy lub placówki naukowo-badawczej której profil jest powiązany z kierunkiem studiów kandydata. Praktyka musi zostać zrealizowana do 30.09.2017r. Minimalny czas trwania praktyki to dwa miesiące (jeden miesiąc to 30 dni).

Więcej informacji można uzyskać pisząc na adres ilona.porebska@cirs.pl

Dyżury koordynatora projektu dla studentów w okresie rekrutacji odbywają się we wtorki i czwartki od godziny 12:00 do 14:00 w pokoju 0.26 (budynek B8).