Naszym celem jest wspieranie innowacyjnego rozwoju ogółu społeczeństwa przy interdyscyplinarnym wykorzystaniu najnowszych osiągnięć z różnych dziedzin.

REKRUTACJA AGH

Centrum Innowacyjnego Rozwoju Społeczeństwa (CIRS) koordynuje wyjazdy na praktyki Erasmus+ dla studentów I, II, III stopnia lub jednolitych studiów magisterskich Akademii Górniczo-Hutniczej z Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki.

W dniach 13-21 lutego 2020 odbędzie się rekrutacja  na wyjazdy, które muszą zakończyć się do dnia 30 maja 2020 r.

Stypendium umożliwia wyjazd na trzymiesięczną lub dwumiesięczną praktykę zawodową do zagranicznej instytucji, firmy lub placówki naukowo-badawczej której profil jest powiązany z kierunkiem studiów kandydata. Minimalny czas trwania praktyki to dwa miesiące (jeden miesiąc to 30 dni).

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.cirs.pl oraz pisząc na adres ilona.zietek@cirs.pl

Dyżury koordynatora projektu dla studentów w okresie rekrutacji odbywają się we czwartki godz. 12.00 – 14.00 i piątki godz. 13.00 – 14.00 w pokoju 0.26 (budynek B8).

ERASMUS+ 2018/2019

Cel i opis projektu:

W roku akademickim 2018/2019 Centrum Innowacyjnego Rozwoju Społeczeństwa (CIRS) koordynuje wyjazdy na praktyki Erasmus+ dla studentów

Wyższej Szkoły Informatyki i Zarzadzania z siedzibą w Rzeszowie (WSIIZ) oraz Akademii Górniczo-Hutniczej (AGH) z Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki.

Terminy rekrutacji w roku akademickim 2018/2019 dla dwóch uczelni są następujące:

I. 21.10.2019 – 20.11.2019 (wyniki zostaną ogłoszone najpóźniej w przeciągu 30 dni od daty zakończenia rekrutacji)

II. 07.01.2020 – 21.02.2020 (wyniki zostaną ogłoszone najpóźniej w przeciągu 30 dni od daty zakończenia rekrutacji)

III. 01.03.2020 – 30.03.2020 (wyniki zostaną ogłoszone najpóźniej w przeciągu 30 dni od daty zakończenia rekrutacji)

Po terminie zakończenia rekrutacji nie będzie możliwości uzupełnienia/wprowadzania zmian w złożonej dokumentacji.

Więcej informacji na temat rekrutacji oraz zasad organizacji wyjazdów 2018/2019 znajduje się w Regulaminie.

Dokumenty do pobrania:

Kalkulator trwania praktyki (praktyka oznaczona jako SMP)

Formularz rekrutacyjny

Letter of Intent (List Intencyjny)

Karta Studenta Erasmus

Polecany wzór Europass CV

KONTAKT:

Koordynatorem praktyk studenckich jest Ilona Ziętek (ilona.zietek@cirs.pl tel. +48 508 250 592).

Rekrutacja AGH

W dniach 16-27 kwietnia  2018r. odbędzie się rekrutacja  na wyjazdy, które zakończą się do dnia 30 października 2018r.

Stypendium umożliwia wyjazd na trzymiesięczną praktykę zawodową do zagranicznej instytucji, firmy lub placówki naukowo-badawczej której profil jest powiązany z kierunkiem studiów kandydata. Minimalny czas trwania praktyki to dwa miesiące (jeden miesiąc to 30 dni).

Informujemy, że dla praktyk realizowanych w okresie 01.10.2018 31.05.2019r. zostanie ogłoszony nowy termin rekrutacji.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.cirs.pl oraz pisząc na adres ilona.zietek@cirs.pl

Dyżury koordynatora projektu dla studentów w okresie rekrutacji odbywają się we wtorki i piątki od godziny 12:00 do 14:00 w pokoju 0.26 (budynek B8).