Erasmus+ 2017/2018

Cel i opis projektu:
W roku akademickim 2017/2018 Centrum Innowacyjnego Rozwoju Społeczeństwa (CIRS) koordynuje wyjazdy na praktyki Erasmus+ dla studentów

Uniwersytetu Jagiellońskiego z Wydziałów:

  • Biologii i Nauk o Ziemi
  • Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
  • Chemii
  • Farmaceutycznego
  • Lekarskiego
  • Nauk o Zdrowiu

oraz Akademi Górniczo-Hutniczej (AGH) z Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki.

Terminy rekrutacji w roku akademickim 2016/2017 dla wszystkich uczelni są następujące:

I. 20.10.2017 – 17.11.2017 (wyniki zostaną ogłoszone w przeciągu max. 30 dni od daty zakończenia rekrutacji) dla praktyk zaczynających się między 01.12.2017 – 31.03.2018 oraz dla absolwentów z roku 2016/2017 (praktyka musi odbyć się w ciągu 12 miesięcy od momentu uzyskania statusu absolwenta, ale zakończyć musi się najpóźniej 30 maja 2019).

II. 03.01.2018 – 23.01.2017 (wyniki zostaną ogłoszone w przeciągu max. 30 dni od daty zakończenia rekrutacji) dla praktyk zaczynających się między 01.04.2018 – 01.07.2018.

III. 23.02.2018 – 23.03.2018 (wyniki zostaną ogłoszone w przeciągu max. 30 dni od daty zakończenia rekrutacji) dla praktyk zaczynających się między 01.06.2018 – 01.08.2018.

Po terminie zakończenia rekrutacji nie będzie możliwości uzupełnienia/wprowadzania zmian w złożonej dokumentacji.

Więcej informacji na temat rekrutacji oraz zasad organizacji wyjazdów 2017/2018 znajduje się w Regulaminie.

Dokumenty do pobrania:
Kalkulator trwania praktyki (praktyka oznaczona jako SMP)
Formularz rekrutacyjny
Letter of Intent (List Intencyjny)
Karta Studenta Erasmus

Polecany wzór Europass CV

KONTAKT: pytania prosimy kierować na adres: erasmus@cirs.pl lub dzwoniąc pod numer +48508250592

Dyżury dla studentów UJ w semestrze zimowym 2017/2018 odbywają się w:
poniedziałki 15:00 do 17:00
środy 15:00 do 17:00
piątki 10:00 do 11:00 (możliwe konsultacje w sprawie poszukiwania instytucji przyjmującej)
w krakowskiej siedzibie CIRS (ul. Gronostajowa 9/0.43, budynek Instytutu Zoologii UJ, parter segment B).

Koordynatorem praktyk studenckich w CIRS dla Uniwersytetu Jagiellońskiego jest
dr Patrycja Orłowska-Feuer (erasmus@cirs.pl, patrycja.orlowska@cirs.pl tel. +48 508 250 592, +48 12 444 17 63).
Asystentem adminsitracyjnym jest
Magdalena Szymoniak dostępna pod emailem erasmus@cirs.pl i tel. +48 508 250 592, +48 12 444 17 63)

Koordynatorem praktyk studenckich w CIRS dla Akademii Górniczo-Hutniczej jest
Ilona Porębska (ilona.porebska@cirs.pl, tel. +48 12 444 17 62).