Category Archives: Erasmus+ 2016/2017

Spotkanie informacyjno-promocyjne programu Erasmus+ praktyka!

Czas: 21.10.2016 (piątek) 17:00
Miejsce: Instytut Zoologii UJ (ul. Gronostajowa 7) sala 0.14
Tematyka: spotkanie informacyjno-promocyjne programu Erasmus+ praktyka dla Wydziałów Przyrodniczych i Medycznych UJ, przewidziane są relacje z wyjazdów stypendystów z roku 2015/2016 oraz panel dyskusyjny dotyczący przygotowania dokumentacji rekrutacyjnej.
Serdecznie zapraszamy!

Zmiany terminu dyżurów dla UJ w sierpniu

Szanowni Państwo, kilka ogłoszeń w związku z okresem urlopowym 🙂 Od 2 sierpnia (włącznie) dyżury w CIRS dla UJ odbywać będą się w poniedziałki i wtorki od 12:00 do 14:00, czyli dziś (1 sierpnia) ostatni dyżur od 15:00 do 17:00. Wyniki rekrutacji I tury do programu Erasmus+ 2016/2017 zostaną ogłoszone 5 sierpnia (wszyscy kandydaci otrzymają maila z decyzją). Przypominamy o konieczności rozliczenia wyjazdów Erasmus+ 2015/2016. Pozdrawiamy!

Erasmus+ 2016/2017 – zasady realizacji projektu

Cel i opis projektu:
W roku akademickim 2016/2017 Centrum Innowacyjnego Rozwoju Społeczeństwa (CIRS) koordynuje wyjazdy na praktyki Erasmus+ dla studentów

Uniwersytetu Jagiellońskiego z Wydziałów:

  • Biologii i Nauk o Ziemi
  • Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
  • Chemii
  • Farmaceutycznego
  • Lekarskiego
  • Nauk o Zdrowiu

oraz Akademi Górniczo-Hutniczej (AGH) z Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, a także

Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie (WSIZ) z Wydziału Medycznego.

Terminy rekrutacji w roku akademickim 2016/2017 dla wszystkich uczelni są następujące:

I. 06.06.2016 – 01.07.2016 (wyniki zostaną ogłoszone najpóźniej 1 sierpnia 2016) dla praktyk zaczynających się między 01.10.2016 – 31.03.2017 oraz dla absolwentów z roku 2015/2016 (praktyka musi odbyć się w ciągu 12 miesięcy od momentu uzyskania statusu absolwenta, ale zakończyć musi się najpóźniej 30 września 2017).

II. 28.11.2016 – 19.12.2016 (wyniki zostaną ogłoszone najpóźniej 31 stycznia 2017) dla praktyk zaczynających się między 01.04.2017 -01.08.2017
Po terminie zakończenia rekrutacji nie będzie możliwości uzupełnienia/wprowadzania zmian w złożonej dokumentacji.

Więcej informacji na temat rekrutacji oraz zasad organizacji wyjazdów 2016/2017 znajduje się w Regulaminie.

Dokumenty do pobrania:
Kalkulator trwania praktyki (praktyka oznaczona jako SMP)
Formularz rekrutacyjny
Letter of Intent (List Intencyjny)
Karta Studenta Erasmus
Learning Agreement for trianeeships 2016/2017 (dokument obowiązujący stypendystów nie kandydatów)
Polecany wzór Europass CV

KONTAKT: pytania prosimy kierować na adres: erasmus@cirs.pl lub dzwoniąc pod numer +48508250592

Dyżury dla studentów UJ w semestrze zimowym 2016/2017 odbywają się w:
wtorki 15:00 do 17:00
czwartki 10:00 do 12:00
w krakowskiej siedzibie CIRS (ul. Gronostajowa 9/0.43, budynek Instytutu Zoologii UJ, parter segment B).

Koordynatorem praktyk studenckich w CIRS dla Uniwersytetu Jagiellońskiego jest
dr Patrycja Orłowska-Feuer (erasmus@cirs.pl, tel. +48 508 250 592, +48 12 444 17 63, na urlopie w okresie od czerwca do grudnia 2016).
Asystentem adminsitracyjnym jest
Magdalena Szymoniak pełniąca funkcje Koordynatora w okresie urlopu Pani Patrycji Orłowskiej-Feuer (dostępna pod emailem erasmus@cirs.pl i tel. +48 508 250 592, +48 12 444 17 63)

Koordynatorem praktyk studenckich w CIRS dla Akademii Górniczo-Hutniczej i Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie jest
Ilona Porębska (ilona.porebska@cirs.pl, tel. +48 12 444 17 62).

Terminy rekrutacji do projektu Erasmus+ 2016/2017

Szanowni Państwo,
Terminy rekrutacji w roku akademicki 2016/20167:
I. 06.06.2016 – 01.07.2016 (wyniki zostaną ogłoszone najpóźniej 1 sierpnia 2016) dla praktyk zaczynających się między 01.10.2016 – 31.03.2017 oraz dla absolwentów z roku 2015/2016 (praktyka musi odbyć się w ciągu 12 miesięcy od momentu uzyskania statusu absolwenta, ale zakończyć musi się najpóźniej 30 września 2017).
II. 28.11.2016 – 19.12.2016 (wyniki zostaną ogłoszone najpóźniej 31 stycznia 2017) dla praktyk zaczynających się między 01.04.2017 -01.08.2017

Szczegółowe informacje pojawią się w najpóźniej 20.05.2016.