Zakończenie realizacji projektów z programu ERASMUS+

W czerwcu 2020 r. Fundacja CIRS zakończyła realizację projektów finansowanych z programu ERASMUS+. W przypadku wznowienia działalności na tym polu, informacje będą pojawiać się na stronie internetowej Fundacji.